Poseban ponos «Familiy Magazin» su različita pića koja smo sami napravili, domaće vino, liker i rakiju.